Branngardin

Brannsikring av fasader

Flammatex

Fire Barrier brukes til å brannsikre luftespalte i fasade. Fire Barrier monteres bak fasadekledning, enten ved bunnsvill eller i etasjeskille. Dette for å hindre brannspredning mellom etasjer.

Brannsikring av fasader

Fire Barrier brukes til å brannsikre luftespalte i fasade. Fire Barrier monteres bak fasadekledning, enten ved bunnsvill eller i etasjeskille. Dette for å hindre brannspredning mellom etasjer. Det er krav iht. TEK 17- §11, at overflater i hulrom i  ytterveggkonstruksjoner skal betraktes på samme måte som utvendig overflate, og derfor må ha like branntekniske egenskaper. Hvis man har krav til brannsikker fasade, vil det også gjelde innsiden av kledningen.

Hvorfor bruke Fire Barrier:

Vi har de siste 10 årene opplevd mange stygge branner i høyhus. Brannen har spredt seg til alle etasjer gjennom luftespalten, som er mellom indre og ytre fasade. Selv om fasaden er i ubrennbare materialer, så kan flammer eller stråling fra en etasje spre seg videre til neste etasje. Dette skjer ofte gjennom vinduer eller balkonger. Fasadebrann kan spre seg med en hastighet  på opptil åtte meter i minuttet. Brannvesenet har utfordringer med å slukke slike branner, fordi den er bak fasaden. Fire Barrier stopper fasadebranner som dette.

Hvordan produktet fungerer

Fire Barrier tilfredsstiller både kravet til lufting bak fasaden, samtidig som den hindrer spredning av brann. Fire Barrier blokkerer for spredning av flammer, gnister, røyk og varme i opptil 60 minutter. Dette uten at det trengs noen form for elektrisk tilkobling, røykvarslere eller utløsning over brannalarm. Fire Barrier ekspanderer ved hjelp av varmen fra brannen. Luftespalten blir 100 % tett.

På denne måten unngår man spredning av brann i fasaden, eller i andre utette spalter i en branncelle. Produktet tillater ventilering i bygg uten at det oppstår fare for brannspredning, og kan monteres inn i alle typer spalteåpninger med en størrelse på inntil 50 mm.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon, eller å få tilsendt dokumentasjon på dette produktet.

Gå til kontakt-side

Flammatex Branngardin
Flammatex Styresentral
Flammatex Styresentral

Kontakt oss:

Anders Løge

Anders Løge

Distriktsleder Vest
anders@bvs1.no
+47 479 17 787

Paul Erik Horvath

Paul Erik Horvath

Distrikstleder
Midt- og Nord Norge
paulerik@bvs1.no
+47 909 30 013

Asle Aasland

Asle Aasland

Sales- & Marketing Manager
asle@bvs1.no
+47 979 70 535

Tommy Strand

Tommy Strand

Snorre Strøm

Snorre Strøm

Distriktsleder Øst
snorre@bvs1.no
+47 416 00 530

Portrettfoto: Aase media